top of page

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 3-2-2024

 

1. Definities:

  • Chat your mind free: Verwijst naar de aanbieder van de chatdienst.

  • Gebruiker: Elke persoon werkzaam in de zorgsector die gebruikmaakt van de chatdienst aangeboden door Chat your mind free.

  • Chatdienst: Het interactieve communicatieplatform aangeboden door Chat your mind free, bedoeld voor gebruikers werkzaam in de zorgsector om professioneel contact te leggen en informatie uit te wisselen.

  • Betalingsgegevens: Bankrekeninginformatie of andere financiële gegevens die nodig zijn voor het voltooien van betalingstransacties.

  • Externe betalingslink: Een beveiligde hyperlink die de gebruiker doorstuurt naar een externe betalingsdienstaanbieder voor het voltooien van betalingstransacties.

  • Persoonsgegevens: Informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met inbegrip van naam, e-mailadres, en andere relevante gegevens.

  • AVG: Afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese verordening die de regels voor gegevensbescherming en privacy bepaalt.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten aangeboden door Chat your mind free.

3. Gebruikersverplichtingen

3.1 Door gebruik te maken van Chat your mind free verklaart de gebruiker dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden

3.2 De gebruiker verbindt zich ertoe de chatdienst op een respectvolle manier te gebruiken en geen grove en/of seksueel getinte taal te gebruiken.

3.3 Bij aanvang van de chat voert de gebruiker een naam in, dit mag een 'nickname' zijn. De gebruiker wordt met deze naam aangesproken tijdens de chat. 

3.4 De gebruiker heeft de mogelijkheid om vrijwillig een e-mailadres in te voeren voor het ontvangen van de chat.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Chat your mind free is niet aansprakelijk voor enige schade voortkomend uit het gebruik van de chatdienst.

4.2 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij delen via de chatdienst.

4.3 Chat your mind free behoudt ten allen tijde het recht om de chat te verbreken bij ongepast gedrag, ook als de gebruiker al betaald heeft. Onder ongewenst gedrag wordt grove en seksueel getinte taal bedoeld.

 

 

Privacy Policy

1 Verzameling van Persoonsgegevens

1.1 Chat your mind free verzamelt alleenoodzakelijke persoonsgegevens, inclusief het vrijwillig opgegeven e-mailadres bij aanvang van de chat. Betalingsgegevens worden verwerkt door de externe betalingsdienstaanbieder.

2 Doeleinden van Gegevensverwerking

2.1 Persoonsgegevens worden gebruikt voor het functioneren van de chatdienst en kunnen worden gebruikt om de chat naar het opgegeven e-mailadres te sturen, indien door de gebruiker geselecteerd. Betalingsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het voltooien van de betalingstransactie.

3 Delen van Persoonsgegevens

3.1 Chat your mind free deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve voor het verwerken van betalingen via externe betalingslinks.

4 Beveiliging van Gegevens

4.1 Chat your mind free implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of verwerking.

5 Bewaartermijn van Gegevens

5.1 Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode van 60 dagen, tenzij de gebruiker eerder verzoekt om verwijdering.

5.2 De opgegeven e-mailadressen worden alleen gebruikt voor het versturen van de chat naar de gebruiker en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

6 Rechten van Gebruikers

6.1 Gebruikers hebben het recht om op elk moment een verzoek in te dienen tot verwijdering van het opgegeven e-mailadres of hun chatgegevens.

6.2 Gebruikers kunnen hun verzoek indienen door contact op te nemen met Chat your mind free via chatyourmindfree@outlook.com. Chat your mind free zal binnen een redelijke termijn reageren op dergelijke verzoeken.

7 Contact

7.1 Voor vragen met betrekking tot financiële informatie, privacy, definities of algemene voorwaarden kunnen gebruikers contact opnemen via chatyourmindfree@outlook.com.

Privacy Policy
bottom of page